SAATNYA MENGUNGKAP!!!

Azab Dunia Bagi Penduduk Negeri-Negeri

In Azab on April 1, 2012 at 06:18

WARNING!!!

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang Kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. DAN TIDAKLAH TAUBAT ITU DITERIMA ALLAH DARI ORANG-ORANG YANG MENGERJAKAN KEJAHATAN (YANG) HINGGA APABILA DATANG AJAL KEPADA SESEORANG DI ANTARA MEREKA, (BARULAH) IA MENGATAKAN : “SESUNGGUHNYA SAYA BERTAUBAT SEKARANG”. DAN TIDAK (PULA DITERIMA TAUBAT) ORANG-ORANG YANG MATI SEDANG MEREKA DI DALAM KEKAFIRAN. bagi orang-orang itu Telah kami sediakan siksa yang pedih (4:17-18).

Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata: “Kami beriman Hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang Telah kami persekutukan dengan Allah”. MAKA IMAN MEREKA TIADA BERGUNA BAGI MEREKA TATKALA MEREKA TELAH MELIHAT SIKSA KAMI. ITULAH SUNNAH ALLAH yang Telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir (40:84-85).

 

PERISTIWA

Negeri-negeri (yang Telah kami binasakan) itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. dan sungguh Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, Maka mereka (juga) tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka Telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan (7:101-103).

Dan kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir’aun dan bala tentaranya, Karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); HINGGA BILA FIR’AUN ITU TELAH HAMPIR TENGGELAM BERKATALAH DIA: “SAYA PERCAYA BAHWA TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN TUHAN YANG DIPERCAYAI OLEH BANI ISRAIL, DAN SAYA TERMASUK ORANG-ORANG YANG BERSERAH DIRI (MUSLIM KEPADA ALLAH)”. Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal SESUNGGUHNYA KAMU TELAH DURHAKA SEJAK DAHULU, DAN KAMU TERMASUK ORANG-ORANG YANG BERBUAT KERUSAKAN. Maka pada hari Ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami (10:90-92).

PELAJARAN PENTING!!!

 

Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong (3:56).

Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, DARI ATAS KAMU ATAU DARI BAWAH KAKIMU ATAU DIA MENCAMPURKAN KAMU DALAM GOLONGAN-GOLONGAN (YANG SALING BERTENTANGAN) DAN MERASAKAN KEPADA SEBAHAGIAN KAMU KEGANASAN SEBAHAGIAN YANG LAIN. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami(nya)” (6:65)

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka Telah mengadakan makar, Maka ALLAH MENGHANCURKAN RUMAH-RUMAH MEREKA DARI FONDASINYA, LALU ATAP (RUMAH ITU) JATUH MENIMPA MEREKA DARI ATAS, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari (16:26).

DAN DI ANTARA MANUSIA (ADA) ORANG YANG MEMPERGUNAKAN (HADITS) PERKATAAN YANG TIDAK BERGUNA UNTUK MENYESATKAN (MANUSIA) DARI JALAN ALLAH TANPA (ILMU) PENGETAHUAN DAN MENJADIKAN ITU OLOK-OLOKAN. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih (31:6-7)

 

 1. 1.         Peristiwa Azab Dari Atas Kepala

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun (musim). MAKA MEREKA DITIMPA TAUFAN, DAN MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG ZALIM (29:14)

Adapun kaum ‘Aad Maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata: “Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?” dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) kami. MAKA KAMI MENIUPKAN ANGIN YANG AMAT GEMURUH KEPADA MEREKA DALAM BEBERAPA HARI YANG SIAL, Karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, Maka mereka Telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, MAKA MEREKA DISAMBAR PETIR AZAB YANG MENGHINAKAN DISEBABKAN APA YANG TELAH MEREKA KERJAKAN1. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa (41:15-18).

Kaum Luth Telah mendustakan rasul-rasul, Ketika saudara mereka, Luth, Berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. Mereka menjawab: “Hai Luth, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir” Luth berkata: “Sesungguhnya Aku sangat benci kepada perbuatanmu”. (Luth berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah Aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan”. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,  Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain.  DAN KAMI HUJANI MEREKA DENGAN HUJAN (BATU) MAKA AMAT JELEKLAH HUJAN YANG MENIMPA ORANG-ORANG YANG TELAH DIBERI PERINGATAN ITU2 (26:160-173)

 

Penduduk Aikah Telah mendustakan rasul-rasul; Ketika Syu’aib Berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?, Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan ‘taatlah kepadaku; Dan Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dan bertakwalah kepada Allah yang Telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”. Mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan Sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. MAKA JATUHKANLAH ATAS KAMI GUMPALAN DARI LANGIT3, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Syu’aib berkata: “Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Kemudian mereka mendustakan Syu’aib, LALU MEREKA DITIMPA ‘AZAB PADA HARI MEREKA DINAUNGI AWAN. Sesungguhnya azab itu adalah ‘azab hari yang besar (26:176-189)

Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Aad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf dan Sesungguhnya Telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan): “Janganlah kamu menyembah selain Allah, Sesungguhnya Aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar” (46:21).

Maka tatkala mereka melihat AZAB ITU BERUPA AWAN YANG MENUJU KE LEMBAH-LEMBAH MEREKA, berkatalah mereka: “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami”. (Bukan!) bahkan Itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (YAITU) ANGIN YANG MENGANDUNG AZAB YANG PEDIH, YANG MENGHANCURKAN SEGALA SESUATU DENGAN PERINTAH TUHANNYA4, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan Sesungguhnya kami Telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan kami Telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka Telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya (46:24-26)

 

Dan Sesungguhnya kami Telah menghukum (Fir’aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) MUSIM KEMARAU YANG PANJANG DAN KEKURANGAN BUAH-BUAHAN5, supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: “Itu adalah Karena (usaha) kami”. dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui. Mereka berkata: “Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, Maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu”. MAKA KAMI KIRIMKAN KEPADA MEREKA TAUFAN, BELALANG, KUTU, KATAK DAN DARAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS, TETAPI MEREKA TETAP MENYOMBONGKAN DIRI DAN MEREKA ADALAH KAUM YANG BERDOSA6 (7:130-134)

 

 1. 2.         Peristiwa Azab Dari Bawah Kaki

 

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami Telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya Berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri” (28:76)

MAKA KAMI BENAMKANLAH KARUN BESERTA RUMAHNYA KE DALAM BUMI7. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya) (28:81)

Dan (Kami Telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka shaleh. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhammu. unta betina Allah Ini menjadi tanda bagimu, Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.” Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya Berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang Telah beriman di antara mereka: “Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?”. mereka menjawab: “Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya”. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: “Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu”. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. dan mereka berkata: “Hai Shaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allah)”. KARENA ITU MEREKA DITIMPA GEMPA, MAKA JADILAH MEREKA MAYAT-MAYAT YANG BERGELIMPANGAN DI TEMPAT TINGGAL MEREKA8 (7:73-78).

Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu’aib, Maka ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan”. Maka mereka mendustakan Syu’aib, LALU MEREKA DITIMPA GEMPA YANG DAHSYAT, DAN JADILAH MEREKA MAYAT-MAYAT YANG BERGELIMPANGAN DI TEMPAT-TEMPAT TINGGAL MEREKA (29:36-37).

 

Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: “Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.” Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: “Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata”. Nuh menjawab: “Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam”. “Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan Aku memberi nasehat kepadamu. dan Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”. Dan apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan Mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat? Maka mereka mendustakan Nuh, Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan KAMI TENGGELAMKAN ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN AYAT-AYAT KAMI10. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya) (7:59-64)

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”. Tetapi mereka berpaling, MAKA KAMI DATANGKAN KEPADA MEREKA BANJIR YANG BESAR DAN KAMI GANTI KEDUA KEBUN MEREKA DENGAN DUA KEBUN YANG DITUMBUHI (POHON-POHON) YANG BERBUAH PAHIT, POHON ATSL DAN SEDIKIT DARI POHON SIDR11 (34:15-16)

 1. 3.         Peristiwa Azab Pencampuran Antar Golongan

Allah berfirman: “Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain12. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang Telah ditentukan” (7:24).

Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) MEMBUNUH DIRIMU (SAUDARAMU SEBANGSA) DAN MENGUSIR SEGOLONGAN DARIPADA KAMU DARI KAMPUNG HALAMANNYA, KAMU BANTU MEMBANTU TERHADAP MEREKA DENGAN MEMBUAT DOSA DAN PERMUSUHAN; TETAPI JIKA MEREKA DATANG KEPADAMU SEBAGAI TAWANAN, KAMU TEBUS MEREKA, PADAHAL MENGUSIR MEREKA ITU (JUGA) TERLARANG BAGIMU13. apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. (2:83-86)

 

Dan (ingatlah Hai Bani Israil), ketika kami menyelamatkan kamu dari (Fir’aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu MEREKA MEMBUNUH ANAK-ANAK LELAKIMU DAN MEMBIARKAN HIDUP WANITA-WANITAMU14. dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu” (7:141).

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin MELIHAT GOLONGAN-GOLONGAN YANG BERSEKUTU ITU, mereka Berkata : “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang Telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya), Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu Karena kebenarannya, dan MENYIKSA ORANG MUNAFIK jika dikehendaki-Nya, atau menerima Taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ALLAH MENGHALAU ORANG-ORANG YANG KAFIR ITU YANG KEADAAN MEREKA PENUH KEJENGKELAN, (LAGI) MEREKA TIDAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN APAPUN. DAN ALLAH MENGHINDARKAN ORANG-ORANG MUKMIN DARI PEPERANGAN. dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan DIA MENURUNKAN ORANG-ORANG AHLI KITAB (BANI QURAIZHAH) YANG MEMBANTU GOLONGAN-GOLONGAN YANG BERSEKUTU DARI BENTENG-BENTENG MEREKA, dan dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka. SEBAHAGIAN MEREKA KAMU BUNUH DAN SEBAHAGIAN YANG LAIN KAMU TAWAN15. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu (33:21-27)

 1. 4.         Peristiwa Hancurnya Rumah-Rumah Dari Pondasinya

 

Pemuka-pemuka kaum Syu’aib yang kafir Berkata (kepada sesamanya): “Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu’aib, tentu kamu jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang merugi”. Kemudian mereka ditimpa gempa, Maka jadilah mereka MAYAT-MAYAT YANG BERGELIMPANGAN DI DALAM RUMAH-RUMAH MEREKA16, (yaitu) orang-orang yang mendustakan Syu’aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang mendustakan Syu’aib mereka Itulah orang-orang yang merugi (7:90-92)

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (yang berseru): “Sembahlah Allah”. TETAPI TIBA-TIBA MEREKA (JADI) DUA GOLONGAN YANG BERMUSUHAN17. Dia berkata: “Hai kaumku Mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat”. Mereka menjawab: “Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu”. Shaleh berkata: “Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji”. Dan adalah di kota itu SEMBILAN ORANG LAKI-LAKI YANG MEMBUAT KERUSAKAN DI MUKA BUMI, DAN MEREKA TIDAK BERBUAT KEBAIKAN. Mereka berkata: “Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, Kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar”. Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa Sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. MAKA ITULAH RUMAH-RUMAH MEREKA DALAM KEADAAN RUNTUH DISEBABKAN KEZALIMAN MEREKA18. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang Mengetahui (27:45-52)

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; MEREKA MEMUSNAHKAN RUMAH-RUMAH MEREKA DENGAN TANGAN MEREKA SENDIRI DAN TANGAN ORANG-ORANG MUKMIN19. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dan jika tidaklah Karena Allah Telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (59:2-4)

 

 1. 5.         Mempergunakan (hadits) perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan allah tanpa (ilmu) pengetahuan dan menjadikan itu olok-olokan.

Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya).” Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” KATAKANLAH: “APAKAH DENGAN ALLAH, AYAT-AYAT-NYA DAN RASUL-NYA KAMU SELALU BEROLOK-OLOK?(9:64-65).

Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi ORANG-ORANG YANG KAFIR MEMBANTAH DENGAN YANG BATIL AGAR DENGAN DEMIKIAN MEREKA DAPAT MELENYAP KAN YANG HAK, DAN MEREKA MENGANGGAP AYAT-AYAT KAMI DAN PERINGATAN- PERINGATAN TERHADAP MEREKA SEBAGAI OLOK-OLOKAN (18:56).

Mereka Hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. Dan Mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. DAN APAKAH MEREKA TIDAK MENGADAKAN PERJALANAN DI MUKA BUMI DAN MEMPERHATIKAN BAGAIMANA AKIBAT (YANG DIDERITA) OLEH ORANG-ORANG SEBELUM MEREKA? ORANG-ORANG ITU ADALAH LEBIHKUAT DARI MEREKA (SENDIRI) DAN TELAH MENGOLAH BUMI (TANAH) SERTA MEMAKMURKANNYA LEBIH BANYAK DARI APA YANG TELAH MEREKA MAKMURKAN. dan Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan TETAPI MEREKALAH YANG BERLAKU ZALIM KEPADA DIRI SENDIRI. KEMUDIAN, AKIBAT ORANG-ORANG YANG MENGERJAKAN KEJAHATAN ADALAH (AZAB) YANG LEBIH BURUK, KARENA MEREKA MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH DAN MEREKA SELALU MEMPEROLOK-OLOKNYA (30:7-10).

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, TIADA DATANG SEORANG RASULPUN KEPADA MEREKA MELAINKAN MEREKA SELALU MEMPEROLOK-OLOKKANNYA. TIDAKKAH MEREKA MENGETAHUI BERAPA BANYAKNYA UMAT-UMAT SEBELUM MEREKA YANG TELAH KAMI BINASAKAN, bahwasanya orang-orang (yang Telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami (36:30-32).

Dan dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya); MAKA TANDA-TANDA (KEKUASAAN) ALLAH YANG MANAKAH YANG KAMU INGKARI? Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. adalah ORANG-ORANG YANG SEBELUM MEREKA ITU LEBIH HEBAT KEKUATANNYA DAN (LEBIH BANYAK) BEKAS-BEKAS MEREKA DI MUKA BUMI, MAKA APA YANG MEREKA USAHAKAN ITU TIDAK DAPAT MENOLONG MEREKA. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, MEREKA MERASA SENANG DENGAN PENGETAHUAN YANG ADA PADA MEREKA DAN MEREKA DIKEPUNG OLEH AZAB ALLAH YANG SELALU MEREKA PEROLOK-OLOKKAN ITU (40:81-83).

Berapa banyaknya nabi-nabi yang Telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. DAN TIADA SEORANG NABIPUN DATANG KEPADA MEREKA MELAINKAN MEREKA SELALU MEMPEROLOK-OLOKKANNYA. MAKA TELAH KAMI BINASAKAN ORANG-ORANG YANG LEBIH BESAR KEKUATANNYA DARI MEREKA ITU (MUSYRIKIN MEKAH) DAN TELAH TERDAHULU (TERSEBUT DALAM AL QURAN) PERUMPAMAAN UMAT-UMAT MASA DAHULU (43:6-8)

 

Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, DIA MENDENGAR AYAT-AYAT ALLAH DIBACAKAN KEPADANYA KEMUDIAN DIA TETAP MENYOMBONGKAN DIRI SEAKAN-AKAN DIA TIDAK MENDENGARNYA. MAKA BERI KHABAR GEMBIRALAH DIA DENGAN AZAB YANG PEDIH. DAN APABILA DIA MENGETAHUI BARANG SEDIKIT TENTANG AYAT-AYAT KAMI, MAKA AYAT-AYAT ITU DIJADIKAN OLOK-OLOK. MEREKALAH YANG MEMPEROLEH AZAB YANG MENGHINAKAN (45:7-9)

 

Yang demikian itu, KARENA SESUNGGUHNYA KAMU MENJADIKAN AYAT-AYAT ALLAH SEBAGAI OLOK-OLOKAN DAN KAMU TELAH DITIPU OLEH KEHIDUPAN DUNIA, Maka pada hari Ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat (45:35)

DEMIKIANLAH BALASAN MEREKA ITU NERAKA JAHANNAM, DISEBABKAN KEKAFIRAN MEREKA DAN DISEBABKAN MEREKA MENJADIKAN AYAT-AYAT-KU DAN RASUL-RASUL-KU SEBAGAI OLOK-OLOK20 (18:106)

 

WAKTU DATANGNYA AZAB!!!

 

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? DAN BANYAK DI ANTARA MANUSIA YANG TELAH DITETAPKAN AZAB ATASNYA. dan barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki (22:18).

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya Karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu Telah Sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya, TIBA-TIBA DATANGLAH KEPADANYA AZAB KAMI DI WAKTU MALAM ATAU SIANG, lalu kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang berfikir (10:24).

Katakanlah: “Terangkan kepadaku, jika datang kepada kamu SEKALIAN AZAB-NYA DI WAKTU MALAM ATAU DI SIANG HARI, apakah orang-orang yang berdosa itu meminta disegerakan juga ?”(10:50)

 

Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul Telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan (kehancuran total) pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, MAKA TIDAK DIBINASAKAN MELAINKAN KAUM YANG FASIK (46:35).

 

 1. 1.         Peristiwa Azab Pada Waktu Subuh (Pagi)

 

Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. SESUNGGUHNYA DIA AKAN DITIMPA AZAB YANG MENIMPA MEREKA KARENA SESUNGGUHNYA SAAT JATUHNYA AZAB KEPADA MEREKA IALAH DI WAKTU SUBUH; BUKANKAH SUBUH ITU SUDAH DEKAT? (11:81).

Kaum Luth-pun Telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya). Sesungguhnya kami Telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), KECUALI KELUARGA LUTH. MEREKA KAMI SELAMATKAN SEBELUM FAJAR MENYINGSING, Sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, Dan Sesungguhnya dia (Luth) Telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan Sesungguhnya mereka Telah membujuknya (agar menyerahkan) tamnuya (kepada mereka), lalu kami butakan mata mereka, Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan Sesungguhnya PADA ESOK HARINYA MEREKA DITIMPA AZAB YANG KEKAL21 (54:33-38)

 1. 2.         Peristiwa Azab Pada Waktu Pagi (Matahari Terbit)

 

Dan kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: “PERGILAH DI MALAM HARI DENGAN MEMBAWA HAMBA-HAMBA-KU (BANI ISRAIL), KARENA SESUNGGUHNYA KAMU SEKALIAN AKAN DISUSULI“.

Kemudian Fir’aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Fir’aun berkata): “Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil, Dan Sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, Dan Sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga”. MAKA KAMI KELUARKAN FIR’AUN DAN KAUMNYA DARI TAMAN-TAMAN DAN MATA AIR, DAN (DARI) PERBENDAHARAAN DAN KEDUDUKAN YANG MULIA, Demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil. Maka Fir’aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka DI WAKTU MATAHARI TERBIT. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul”. Musa menjawab: “Sekali-kali tidak akan tersusul; Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku”. Lalu kami wahyukan kepada Musa: “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu”. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu (26:52-66).

KEPADA MEREKA DINAMPAKKAN NERAKA (API) PADA PAGI DAN PETANG22, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras” (40:46)

 

 1. 3.         Peristiwa Azab Pada Waktu Maghrib (Matahari Terbenam)

 

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya”. Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan kami Telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, Maka diapun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia Telah sampai KETEMPAT TERBENAM MATAHARI, DIA MELIHAT MATAHARI TERBENAM DI DALAM LAUT YANG BERLUMPUR HITAM, dan dia mendapati di situ segolongan umat, kami berkata: “HAI DZULKARNAIN, KAMU BOLEH MENYIKSA ATAU BOLEH BERBUAT KEBAIKAN TERHADAP MEREKA. Berkata Dzulkarnain: “Adapun orang yang aniaya (zalim), Maka kami kelak akan mengazabnya, KEMUDIAN DIA KEMBALIKAN KEPADA TUHANNYA, LALU TUHAN MENGAZABNYA DENGAN AZAB YANG TIDAK ADA TARANYA23 (18:83-87)

 

SEMUA AZAB-AZAB ITU ADALAH SIKSAAN DISEBABKAN PENDUDUK NEGERI SELALU BERBUAT RUSAK!!!

Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, KAMI TAMBAHKAN KEPADA MEREKA AZAB DIATAS AZAB disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan (16:88).

Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: “Sesungguhnya nenek moyang kamipun Telah merasai penderitaan dan kesenangan”, MAKA KAMI TIMPAKAN SIKSAAN ATAS MEREKA DENGAN SEKONYONG-KONYONG SEDANG MEREKA TIDAK MENYADARINYA. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi MEREKA MENDUSTAKAN (AYAT-AYAT KAMI) ITU, MAKA KAMI SIKSA MEREKA DISEBABKAN PERBUATANNYA. MAKA APAKAH PENDUDUK NEGERI-NEGERI ITU MERASA AMAN DARI KEDATANGAN SIKSAAN KAMI KEPADA MEREKA DI MALAM HARI DI WAKTU MEREKA SEDANG TIDUR? ATAU APAKAH PENDUDUK NEGERI-NEGERI ITU MERASA AMAN DARI KEDATANGAN SIKSAAN KAMI KEPADA MEREKA DI WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK KETIKA MEREKA SEDANG BERMAIN? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. DAN APAKAH BELUM JELAS BAGI ORANG-ORANG YANG MEMPUSAKAI SUATU NEGERI SESUDAH (LENYAP) PENDUDUKNYA, BAHWA KALAU KAMI MENGHENDAKI TENTU KAMI AZAB MEREKA KARENA DOSA-DOSANYA; dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)? Negeri-negeri (yang Telah kami binasakan) itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. DAN SUNGGUH TELAH DATANG KEPADA MEREKA RASUL-RASUL MEREKA DENGAN MEMBAWA BUKTI-BUKTI YANG NYATA, Maka mereka (juga) tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka Telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati KEBANYAKAN MEREKA ORANG-ORANG YANG FASIK24 (7:94-102).

 

 

PERINTAH BERTASBIH PADA TERBIT, TERBENAMNYA MATAHARI, SIANG DAN MALAM HARI!!!

 

Katakanlah: “Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Nya. dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya (25:57-58)

 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar (56:74&96; 69:52)

 

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam; dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka (33:41-44).

 

Maka Bersabarlah kamu, Karena Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha Melihat (40:55-56).

 

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal) (15:98-99)

 

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur (30:17-18).

 

Dan berapa banyaknya umat-umat yang Telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, Maka mereka (yang Telah dibinasakan itu) Telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dan Sesungguhnya Telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan. Maka Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sujud. (50:36-40)

 

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang, Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang Telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (20:130-132)

 

Maka Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya) (50:39)

 

Dan Bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, Maka Sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri., Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar) (52:48-49).

 

Maka Bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, Maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari (76:24-26)

Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat (110:1-3)

 

KESIMPULAN

Diturunkan Kitab Ini (Al Quran) dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui, Yang mengampuni dosa dan menerima Taubat lagi keras hukuman-Nya. yang mempunyai karunia. tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka Telah mendustakan (rasul) dan tiap-tiap umat Telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; Karena itu Aku azab mereka. Maka betapa (pedihnya) azab-Ku? Dan Demikianlah Telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, Karena Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka (40:2-6)

Dan orang yang beriman itu berkata: “Hai kaumku, Sesungguhnya Aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. (yakni) seperti keadaan kaum Nuh, ‘Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. Hai kaumku, Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil. (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk (40:30-33)

Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki dan dia akan meng’azabmu, jika dia menghendaki. Dan, kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi Penjaga bagi mereka. Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. dan Sesungguhnya Telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah: “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.” Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasan kami), melainkan Karena tanda-tanda itu Telah didustakan oleh orang-orang dahulu. dan Telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Dan (ingatlah), ketika kami wahyukan kepadamu: “Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia“. dan kami tidak menjadikan mimpi yang Telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Quran. dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka (17:53-60).

Dan Sesungguhnya Iblis Telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu (34:20-21).

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal (5:36-37).

Dan (Ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah Berkata (kepada yang disembah); “Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?”. Mereka (yang disembah itu) menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau Telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa”. Maka Sesungguhnya mereka (yang disembah itu) Telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan Maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. (25:17-19)

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (4:82).

 

Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin…………

*catatan/

Review azab update….

26 desember 2004 Tsunami (Aceh)

14 agustus 2005 boeing 121 mati (atena, yunani)

16 agustus 2005 450/16 mati (Venezuela)

Hutan amazon

Badai katrina (new orlean)

1 september topan talim (china)

1 september Topan nabi (Jepang)

5 september 2005 pesawat jatuh (Medan)

Kapal jepara tenggelam

Northern Egypt 1.100.000 mati

tahun 1556 banjir/830.000 mati (China)

1703 gempa bumi (honsu jepang)

Kalkuta india 300.000 orang mati

1887 china korban 90.000 orang mati

 

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.

Dan Sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.(43:36-37)

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan Telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu Karena Sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu Berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.(47:25-26)

 

Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar (65:8-9)

Bencana alam merupakan kejadian bencana yang mengerikan yang terjadi di alam semesta dan disebabkan oleh alam itu sendiri. Gempa bumi, Tsunami, Tornado, Banjir adalah contoh dari bencana alam yang kita ketahui, sudah tak terhitung berapa banyak bencana alam di dunia yang telah terjadi.

Peshtigo Wildfire (Oct. 8, 1871)

Anda pasti belum pernah dengar bencana ini, tapi kebakaran liar yang terjadi di Peshtigo, Wis, menyebabkan hangusnya lebih dari 1 juta are tanah disana. Akhirnya pada October 1871, kebakaran liar ini dinobatkan sebagai kebakaran hebat sepanjang sejarah Amerika. Percikan api ditambah ayunan angin yang kencang sempat membuat “tornado of fire” di tempat kejadian, dan 1,200 orang dicatat telah menjadi korban.

Storm of the Century (March 12-15, 1993)

11 tornado, dengan kekuatan badai yang membawa bebatuan es, menghantam seluruh bagian Kanada, Amerika Serikat dan Cuba, akhirnya karena kekuatan badai yang begitu besar, badai ini hingga sekarang disebut “superstorm”. Badai ini menyebabkan kerugian sebesar 6 milyar US$ dan menyebabkan jutaan korban selamat dan 300 korban meninggal.

Great Chilean Quake (May 22, 1960)

Meskipun gempa yang satu ini bukan gempa yang paling mematikan ataupun paling menghancurkan dalam sejarah, tapi dalam segi kekuatan, gempa ini memiliki kekuatan 9.5 magnitude dan juga menyebabkan Tsunami di Valdivia, Chili. Hasil dari gempa tersebut adalah 1,600 orang meninggal dan 2 juta orang korban selamat.

The Super Outbreak (April 3-4, 1974)

Dari namanya saja sudah mengerikan, bagaimana dengan badainya? Yang hanya bisa dijelaskan pada saat itu adalah 148 tornado yang sedang memporak porandakan 13 negara bagian di Amerika. Badai ini tidak berlangsung dalam 1-2 jam saja, tapi berlangsung selama 24 jam penuh.

Akhirnya pada tahun 1974, berita resmi mengumumkan korban meninggal sebanyak 330 orang dan 5,000 orang terluka. Jika 148 tornado tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan badai seluas 2,500 mil/segi.

Tangshan, Earthquake (1976)

Di banding gempa Sichuan yang terjadi pada tahun 2008 lalu (69,000 orang meninggal), gempa tersebut tidak bisa dibandingkan gempa Thangsan pada tahun 1976 di China. Gempa Thangsan menewaskan lebih dari 255,000 orang, bahkan melalui data resmi, korban meninggal ternyata dua kali lipat dari hasil tersebut. Gempa tersebut berkekuatan 7.5 SkalaRichter.

Pompeii (79 A.D)

Kejadian ini terjadi sekitar 2,000 tahun lalu, yaitu tahun 79 A.D. Ada sebuah Gunung berapi bernama Vesuvius yang akhirnya meletus pada hari itu selama 1 hari penuh, mengeluarkan abu dan zat racun yang sangat-sangat banyak hingga mengubur kota yang saat itu dinamakan Pompei (peristiwa ini dimanakan pyroclastic flow).

Krakatoa / Krakatau (Aug. 26-27, 1883)

Ketika Krakatau meledak di ledakan ke-4 pada August 1883, Gunung api itu melepaskan 3 kubik mil magma dan itu sama dengan kekuatan energi 1 bom atom. Letusannya terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Ledakan Krakatau menggemparkan seluruh negara-negara lautan pasifik, ledakan tersebut menyebabkan seluruh Pulau Krakatau tenggelam hingga dasar laut dan menenggelamkan lebih dari 100 pulau disekitarnya.

Akibat dari letusan Krakatau, 36.000 korban meninggal, kebanyakan disebabkan oleh Tsunami. Abu dari ledakan Krakatau bahkan sampai ke New York melalui udara dan lautan, sehingga menyebabkan penurunan suhu di seluruh dunia selama setahun.

Hurricane Katrina and the 2005 Atlantic Hurricane Season

5 Jenis Badai Katrina yang langsung menghajar Gulf Coast pada August 2005 merupakan hal yang tidak asing lagi. Lebih dari 1,800 orang meninggal karena badai Katrina yang menghajar bangunan-bangunan disana yang dibangun tanpa bisa menahan badai tersebut.

80% daerah New Orleans tergenang oleh air dan daun-daun dari ranting pohon yang berterbangan sangat jauh. Merupakan sebuah peringatan dari alam agar selalu waspada akan bencana alam yang kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya.

 Indian Ocean Tsunami (Dec. 26, 2004)

Semua peristiwa ini diawali dengan gempa bumi yang sangat besar. Gempa yang berkekuatan 9.1 SkalaRichter itu mengguncang Sumetra, yang berada di kepulauan Indonesia. Gempa tersebut terjadi selama 8 menit yang mematikan. Bagaimanapun juga, gempa sebesar itu masih merupakan awal dari segala bencana.

Setelah beberapa saat, Tsunami yang tercatat terkuat dalam sejarah pun terbentuk dan menuju ke 14 negara berbeda. Korban tewas sebanyak 230,000 jiwa dan 1.7 juta orang korban selamat. Tinggi level air di dunia sempat naik drastis beberapa kaki dalam beberapa hari, hal tersebut akhirnya terukir dalam sejarah sebagai tsunami terkuat yang pernah ada.

The Great Flood” (sometime a long, long time ago)

Mungkin saja ini kejadian sejarah atau cerita sejarah tentang kejadian pensucian seluruh dunia. Banjir yang sangat mematikan terjadi di seluruh dunia dan kepada seluruh ras di dunia. Banyak juga yang selamat berkat Noah’s Ark yang berlayar dengan ras Sumerian, Indian and Native American legends dan masih banyak lagi. Dan tentu saja ini merupakan salah satu legenda, yaitu seluruh dunia bersatu! Seluruh pendosa akan mati! Species akan terlahir ulang!

BENCANA ALAM TERDASYAT DI DUNIA

Bencana alam terjadi tidak lepas dari ketamakan dan keegoisan manusia yang tidak menjaga lingkungannya. (misalnya banjir dan tanah longsor ) akan tetapi bencana alam bisa juga merupakan konsekuensi dari bahaya alam (misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi) yang bergerak dari potensi ke tahap yang aktif, dan sebagai hasilnya akan mempengaruhi kegiatan manusia. Dalam beberapa kasus bencana tersebut telah mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa.

Berikut mari kita lihat bersama dalam Daftar bencana alam dari jumlah korban yang meninggal :

1.      Banjir Sungai Kuning – 1931, Cina [meninggal: 1.000.000 – 4.000.000 orang].

The 1931 banjir Sungai Kuning (huang he flood)merupakan bencana alam terbesar yang pernah tercatat dengan paling banyak memakan korban meninggal dunia dari abad kedua puluh . Perkiraan jumlah orang tewas dalam banjir 1931 berkisar dari 1 sampai 4 juta orang. Kematian yang disebabkan oleh banjir yang dimaksud termasuk didalamnya korban karena tenggelam, penyakit,kelaparan, dan kekeringan.Sungai tersebut sering disebut “China’s sorrow” karena jutaan orang telah dibunuh oleh banjir.gambar dibawah adalah pengungsi akibat banjir sungai kuning.

2.     Banjir Sungai Kuning – 1887, Cina [meninggal: 900.000 – 2.000.000 orang]

Sungai Kuning (Huang he) di China banyak wilayah yang rawan banjir, karena luas bentangan tanah datar yang sebagian besar di sekelilingnya. Sungai Kuning 1887 banjir dan menghancurkan daerah ini, antara 900.000-2.000.000 orang meninggal dunia. Ini merupakan salah satu bencana alam yang paling banyak memakan korban yang pernah tercatat.

Pada 1887,dasar laut naik, bersamaan dengan hujan deras,menyebabkan banjir besar.Berkat dataran rendah di dekat kawasan, banjir menyebar dengan cepat di seluruh Cina Utara, yang meliputi perkiraan 50.000 mil persegi, swamping pertanian permukiman dan pusat komersial. Setelah banjir, dua juta orang hilang tempat tinggal.

3.     Badai siklon Bhola – 1970, Bangladesh [meninggal: 500.000 – 1.000.000 orang]

bhola cyclone atau di sebut badai siklon yang memukul Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) pada 12 November, 1970. Itu adalah badai siklon dengan kematian terbanyak yang pernah terjadi, dan salah satu deadliest bencana alam di masa modern. Hingga 500.000 orang kehilangan nyawa dalam badai, terutama akibat banjir yang melanda badai banyak yang lebih rendah dari pulau-pulau Delta Ganges. Pemerintah Pakistan yang telah dikritik hebat untuk penanganan operasi bantuan yang mengikuti badai, baik oleh para pemimpin politik lokal di Pakistan Timur dan di media internasional.

badai yang intensif menjadi parah berhubung dgn topan badai pada 11 November, dan mulai berbelok ke arah timur laut karena mendekati kepala teluk. Yang jelas mata dibentuk dalam badai, dan pernah mencapai puncaknya yang kemudian hari dengan angin yang berkesinambungan dari 185 km / h (115 mph).gambar dibawah adalah dampak badai

4.      Gempa bumi shaanxi – 1556, Cina [meninggal: 830.000 orang]

tahun 1556 gempa bumi Shaanxi atau gempa Hua County adalah gempa bumi terbanyak memakan korban yang pernah tercatat, membunuh sekitar 830.000 orang. Hal ini terjadi pada pagi 23 Januari 1556 di Shaanxi, Cina. Lebih dari 97 negara yang terpengaruh. 520 mil luas kawasan telah hancur dan di beberapa negara, enam puluh persen penduduk dibunuh. Sebagian besar penduduk di daerah yang tinggal di yaodong,gua di tebing, banyak yang runtuh selama terjadinya bencana, dengan hilangnya nyawa.

berdasarkan data geologi, besarnya gempa berkisar 8 scala righter.merupakan gempa bumi yang paling mematikan dan bencana alam deadliest kelima dalam sejarah, telah terjadi gempa bumi yang lebih tinggi dengan magnitudes. Terus gempa susulan yang terjadi beberapa kali dalam sebulan untuk setengah tahun.

5.      Badai siklon India- 1839, India [meninggal: Lebih dari 300.000 orang]

Pada tahun 1839, gelombang air pasang besar disebabkan oleh Siklon, puluhan pelabuhan di kota Coringa yang tidak seluruhnya dibangun kembali; 20.000 kapal di teluk yang hancur dan 300.000 orang meninggal. Ini bukan pertama malapetaka besar terjadi di Coringa: 1789 dalam tiga gelombang yang disebabkan oleh topan yang hancur kota pelabuhan di muara sungai yang Ganges. Kebanyakan kapal yang kelem dan diperkirakan 20.000 orang tenggelam.

6.      Banjir Kaifeng – 1642, Cina [meninggal: 300.000 orang]

Kaifeng, sebuah kota di provinsi Henan timur, People’s Republic of China, yang terletak di sepanjang selatan dari Sungai Kuning, adalah banjir di 1642 oleh tentara Ming dengan air dari Sungai Kuning untuk mencegah pemberontak petani dari Li Zicheng. Kira-kira setengah dari 600.000 penduduk Kaifeng dibunuh oleh banjir dan bencana kelaparan dan sampar, membuatnya menjadi salah satu penyebab kematian terbesar dalam sejarah. Banjir ini menjadi bencana alam besar karena peran serta sungai Huang he.

7.      Gempa Bumi Tangshan – 1976, Cina [meninggal: 242.000 orang]

Gempa bumi Tangshan merupakan salah satu yang gempa bumi terbesar pada zaman modern, dalam hal kematian terbanyak. Dari pusat gempa bumi yang telah gempa bumi di dekat Tangshan di Hebei, Cina, sebuah kota industri dengan sekitar satu juta penduduk. Gempa bumi dipagi hari, di 03:42:53.8 waktu setempat (1976 27 Juli 19:42:53.8 UTC), dan berlangsung selama sekitar 15 detik. Pemerintah Cina mencatat kekuatannya gempa sekitar 7,8 pada skala Richter, meskipun beberapa sumber daftar mencatat8,2. Itu adalah gempa pertama dalam sejarah terkini.

8.      Kegagalan bendungan Banqiao – 1975, Cina [meninggal: 231.000 orang]

Bendungan bang1iao dirancang untuk menahan banjir(306 mm (12 inci) curah hujan per hari). Pada bulan Agustus tahun 1975,terjadi banjir, penuangan lebih dari satu tahun curah hujan dalam 24 jam, prakiraan cuaca yang gagal untuk diprediksi. Gerbang pintu air yang tidak mampu menangani luapan air, sebagian karena halangan sedimentasi. Sebagai hasil dari halangan, 64 dam-dam gagal.
Ketika bendungan akhirnya menyerbu, itu disebabkan gelombang besar, 10 kilometer (6 mil) luas, 3-7 meter (9-23 kaki) tinggi, buru-buru ke bawah ke dalam dataran di bawah di hampir 50 kilometer per jam (31 mph ).hampir puluhan daerah panjang 55 kilometer, lebar 15 kilometer, dibuat sementara sebagai danau besar 12.000 km ² (4.600 mil persegi). Evakuasi yang belum sepenuhnya disampaikan karena kondisi cuaca buruk dan komunikasi

9.      Gempa bumi Samudra Hindia – 2004, Samudra Hindia [meninggal: 230.000 orang]

tahun 2004 gempa bumi Samudra Hindia, yang dikenal oleh masyarakat ilmiah sebagai gempa bumi Sumatera-Andaman, adalah di bawah gempa yang terjadi di 00:58:53 UTC (07:58:53 waktu lokal) 26 Desember 2004, dengan pusat gempa bumi di bagian pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa dipicu serangkaian tsunami di sepanjang pantai yang paling landmasses diperbatasan Samudera Hindia, membunuh orang dalam jumlah besar dan inundating masyarakat pesisir.
Besarnya gempa pada awalnya dicatat sebagai 9,0, namun telah meningkat menjadi 9,1 dan 9,3. Pada tingkat ini, ia adalah gempa kedua terbesar yang pernah tercatat pada seismograf. cukup besar yang menyebabkan seluruh dunia ikut bergetar sebanyak setengah inci, atau lebih dari satu sentimeter. Gempa ini yang juga mengakibatkan terjadinya Tsunami di Aceh.

10.   Gempa bumi Aleppo – 1138, Syria [meninggal: 230.000 orang]

Aleppo terletak di sepanjang bagian utara Laut Mati, yang merupakan batas lempengan yang memisahkan Arab plat from the african plat. Gempa bumi ini adalah pertama dari dua konsekuensi dari gempa bumi hebat di wilayah itu: Oktober 1138 hingga Juni 1139 dan yang lebih berat dari serangkaian September 1156 sampai Mei 1159.

Kawasan yang paling menderita adalah Harim. Sumber menunjukkan bahwa kastil yang jatuh dan gereja telah hancur. Fort dari Atharib, kemudian diduduki oleh Muslim, telah hancur. Benteng yang juga runtuh, membunuh 600 dari penjaga istana, meskipun gubernur dan beberapa orang selamat, dan melarikan diri ke Mosul.

12 Bencana Alam Terdahsyat di Dunia

Bencana besar sudah berkali-kali menimpa bumi. Termasuk salah satunya adalah letusan Gunung Tambora di Indonesia juga yang terbesar dengan 80 ribu orang tewas dan menimbulkan kelaparan luar biasa.

Populasi dunia telah meningkat dramatis luar biasa dalam satu abad terakhir dan lebih banyak orang yang hidup dalam lingkungan yang berbahaya.

Menurut para ahli badai besar dan tsunami menjadi yang paling potensial membunuh massa di masa kini daripada di masa lalu.

Meskipun tidak semua bencana tercatat, namun berikut daftar bencana terburuk dalam sejarah:

May 2008 – Angin puyuh Nargis membunuh 140 ribu orang lebih. Korban terperangkap dalam kejaran pusaran, dan tidak mampu lari lebih jauh, mengubur penduduk di lahan pertanian di Myanmar hingga tersapu bersih.

8 Oktober 2005 – Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Pakistan merenggut nyawa lebih dari 40 ribu manusia. Kerusakan hebat disebabkan oleh pusat tumbukan di patahan dangkal.

26 Desember 2004 – Lautan Hindia menjadi pusat gempa berkekuatan 9,3 skala magnitudo dan memicu tsunami Sumatera di mana diperkirakan sebanyak 225 ribu orang menjadi korban. Banyak wilayah di belahan bumi lain yang juga mengalami dampak peristiwa tersebut. Aceh adalah wilayah yang mempunyai korban terbanyak.

1992 – Angin topan Andrew meskipun hanya mengambil nyawa 26 orang tetapi kerusakan properti ditaksir mencapai US$25 miliar (Rp 233,4 triliun), dijuluki sebagai bencana alam termahal dalam sejarah Amerika Serikat sepanjang waktu.

1985 – Letusan gunung Nevado del Ruiz di Kolombia membunuh 25 ribu manusia, sebagian besar terperangkap dalam aliran lahar dan lumpur ganas.

1976 – Gempa bumi Tangsha di China, 8 skala magnitudo, merampas jiwa manusia tidak berdosa antara 225 ribu hingga 655 ribu orang.

1931 – Luapan sungai Kuning, menyebarkan kesakitan luar biasa bagi 1 juta hingga 3,7 juta nyawa melalui peristiwa penenggelaman, penyakit, kelaparan dan banjir. Sungai tersebut tercatat juga pernah menimbulkan katastrofi pada tahun 1887, dengan jumlah korban jiwa hampir sama.

1815 – Gunung Tambora, Indonesia, meletupkan lahar panas dan membunuh 80 ribu orang dan menimbulkan kelaparan luar biasa.

1737 – Calcutta, India, membunuh 300 ribu jiwa. Analisis awal mengatakan karena gempa, namun ilmuwan lebih bersandar pada angin puting beliung.

1556 – Shannzi China, gempa bumi mengambil 830 ribu nyawa. Tidak ada seorang pun mengetahui kedatangannya yang tiba-tiba dan sedikit yang selamat dari guncangan seismik tersebut.

1138 – Bumi bergoyang di Allepo, Syria, merenggut 230 ribu korban. Terdaftar dalam survei geologi Amerika Serikat sebagai gempa bumi paling mematikan keempat sepanjang sejarah manusia.

1500 sebelum Masehi – Pulau Stroggli Mediterania terhempas. Sebuah tsunami menghapus kebudayaan Minoa, di sebuah area yang dikenal dengan nama Santorini, Plato menyebut situs tersebut sebagai kelenyapan Atlantis.

sumber: referensi berbagai sumber/

 1. this website is the leading net page.http://www.maladiretasegmentada.com.br

 2. i have to thank you to benefit me with such a good text. lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails

 3. I just want to tell you that I am just very new to weblog and actually liked you’re web site. Probably I’m want to bookmark your website . You really come with fantastic writings. Cheers for sharing your web-site.

 4. I cant tell that your post says it all, there are still errors on your studies

 5. You missed the fact that your posts only work to those who have bad days when they was little

 6. This seems to be a short posts from you, are you tired enough to post long messages now?

 7. A nice topic you have there, are you the one formulated it? Or not?

Komentar Disini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: